De ce aveți nevoie de autorizare ISCIR?

Autorizat I.S.C.I.R. din anul 2012 ca si Operator R.S.V.T.I. Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor care intra sub incidenta I.S.C.I.R.

Informatii suplimentare prin:

Conform LEGII nr. 64/2008 republicata in 2011 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil  obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt conform Art. 15:

Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Prestarea serviciului de operator RSVTI – Se poate executa conform cu Ordinul 130/2011 publicat in MO nr. 395/2011 cu persoane care au autorizatie RSVTI.

Operatorul RSVTI desemnat în condițiile Ordinului nr. 130/2011 publicat in MO nr. 395/2011 emis de către Inspectorul de Stat Șef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor ISCIR deținute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de munca, precum și de exploatarea corectă și legală a acestora în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice din colecția ISCIR în vigoare.

Procedura de autorizare, obligațiile, răspunderile și drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinului nr. 130/2011 publicat in MO nr. 395/2011, emis de către Inspectorul de Stat Șef al ISCIR.

Ing. Adrian Alexandru Stupar este autorizat ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor ( RSVTI ) cu autorizatia nr. OR-1149/2012. Informatii suplimentare prin e-mail la:

contact@autorizareiscir.ro sau telefon 0728 209 178