Instalațiile supuse supravegherii și verificării

Autorizat I.S.C.I.R. din anul 2012 ca si Operator R.S.V.T.I. Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor care intra sub incidenta I.S.C.I.R.

Informatii suplimentare prin:

ANEXA 2 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

9. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii

ANEXA 3 Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, precum şi componente ale acestora

1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Pompe

8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Ing. Adrian Alexandru Stupar este autorizat ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor ( RSVTI ) cu autorizatia nr. OR-1149/2012.

Informatii suplimentare prin e-mail la: contact@autorizareiscir.ro

                                                                           sau

                                                                           telefon 0728 209 178