Prelungirea valabilitatii autorizatiei

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE
PT CR 8 – 2009

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 51. Personalul de deservire autorizat prevazut la art. 2, tabelul 1, trebuie instruit periodic si examinat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

SECŢIUNEA a 2-a

Instruirea si examinarea anuala in perioada de valabilitate a talonului

Art. 52 (1) In perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit si examinat anual, pentru verificarea cunostintelor profesionale.

(2) Instruirile se desfasoara sub indrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a intocmi procesul-verbal de instruire.

Art.53 (1) Examinarea se efectueaza de catre o comisie interna a detinatorului/utilizatorului din care face parte in mod obligatoriu si operatorul RSVTI.

(2) Examinarea consta dintr-o proba teoretica si o proba practica. Pentru a fi declarata „admis” persoana examinata trebuie sa promoveze atat proba teoretica cat si proba practica.(3) Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.

Art. 54 Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica „viza anuala” din talonul care insoteste autorizatia.

Nr. crt.

Categorii de personal de deservire

1

 Fochist cazane de abur si apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune si cazane conduse  de calculator

2

 Laborant operator centrale termice

3

 Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane

4

 Operator umplere recipiente GPL

5

 Imbuteliator fluide sub presiune

6

 Macaragiu

7

 Stivuitorist

8

 Liftier

9

 Mecanic-trolist