Registru de supraveghere

Extras din PT R 1-2010

Sectiunea a 2 –a

SUPRAVEGHEREA MASINILOR DE RIDICAT

Pentru fiecare masina de ridicat trebuie sa existe un registru de supraveghere sau carnet de urmarire cu evident functionarii, care trebuie pastrat in conditii bune la masina de ridicat.     Inscrierile in registru sau carnet trebuie sa fie vizibile, lizibile si de nesters, nefiind premise corecturi sau stersaturi ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat      Registrul se intocmeste conform modelului din anexa 3 din PT R1-2010 pentru masinile de ridicat si se vizeaza de catre RSVTI al detinatorului.  In registru sau carnet pot face inscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii responsabili ai detinatorului, precum si alte personae din exploatare, conform atributiilor ce le revin prin instructiuni interne.

ANEXA 3 (model)

Registru de supraveghere a masinilor de ridicat

Registrul de supraveghere se intocmeste pentru fiecare masina de ridicat in parte si cuprinde urmatoarele:

2.1 Pe coperta, in exterior, se mentioneaza urmatoarele:

a) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE b) Denumirea si adresa de tinatorului/utilizatorului: c) Numarul si anul fabricatiei masinii de ridicat: d) Numarul de inregistrare ISCIR pentru masinile de ridicat care se inregistreaza in evidenta     ISCIR: e) Caracteristicile tehnice principale ale masinii de ridicat: f) Periodicitatea stabilita pentru lucrarile de intretinere si revizie:

2.2 In interior se consemneaza, pe coloane:

a) Numarul current b) Data c) Lucrarile efectuate (montare/reparare/intretinere si revizie), precum si, dupa caz, deficientele     sau deranjamentele constatate in timpul utilizarii d) Principalele lucrari efectuate, ca urmare a activitatilor de la lit. c) e) Numele si prenumele si semnatura persoanei care a constatat deficientele sau     deranjamentele f) Numele si prenumele si semnatura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrarilor sau    pentru inlaturarea deficienrelor si deranjamentelor constatate in timpul utilizarii g) Data verificarii si semnatura RSVTI h) Observatii

2.3 Pe ultima pagina se va scrie: Se certifica astazi…………. ca prezentul registru, snuruit si sigilat, contine ….… pagini numerotate (in cifre si litere).

(Nume si prenume si semnara RSVTI)