Obligatii detinator instalatii

ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 6 iunie 2011

Extras din Ordinul 130 / 2011

Obligatiile si responsabilitatile unitatilor detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR

 SECTIUNEA a 3-a

ART. 40

(1) In afara obligatiilor prevazute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa numeasca prin decizie interna operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizeaza;

b) in cazul in care detinatorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care detin instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;

c) sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile/echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;

d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii/echipamente, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;

e) conducerea unitatii detinatoare/utilizatoare este obligata sa asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfasoara activitati cu instalatii/echipamente din domeniul ISCIR;

f) conducerea unitatii poate sa dispuna inlocuirea/suplinirea personalului care desfasoara activitatea de operator RSVTI, dar asigurand derularea activitatii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale in vigoare.

(2) In vederea inregistrarii instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, unitatea detinatoare/utilizatoare va transmite la ISCIR urmatoarele documente:

a) cerere scrisa prin care solicita luarea in evidenta ca unitate ce beneficiaza de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidenta centralizata, in original, semnata de conducatorul unitatii, a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, conform tabelului prevazut in anexa nr. 9;

c) copia deciziei conducerii unitatii detinatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atesta raporturile contractuale stabilite intre operatorul RSVTI si unitatea detinatoare;

d) copia autorizatiei operatorului RSVTI.