Instruirea personalului auxiliar de deservire

INSTRUIREA SI EXAMINAREA IN VEDEREA ACCEPTARII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

Nr. crt.

Categorii de personal de deservire

1

  Legator de sarcina pentru macarale

2

  Manevrant pentru macarale cu actionare manuala

3

  Manevrant pentru stivuitoare cu actionare manuala

4

  Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispositive de ridicat si tractiune, transpalete)

5

  Manevrant pentru platforme ridicatoare deplasabile/nedeplasabile

6

  Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule

7

  Manevrant pentru ascensoare cu schip

8

  Manevrant pentru ascensoare de material, cu comanda de la punct fix din santiere de constructii

9

  Manevrant pentru ascensoare de constructie special pentru material

10

  Manevrant pentru trape/instalatii de cortina pentru incendiu

11

  Manevrant pentru echipamente din parcurile de distractii

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 65

(1) Personalul prevazut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de catre detinator/utilizator numai dupa obtinerea adeverintei eliberate conform modelului din anexa 9.

(2) Adeverinta se obtine in urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea instruirilor, examinarea si eliberarea adeverintei

Art. 66

(1) Personalul auxiliar de deservire a instalatiilor de ridicat (legatori de sarcina la macarale si manevranti) este instruit anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului /utilizatorului instalatiei/ echipamentului.

(2) Instruirile anuale se desfasoara pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, in functie de tipul instalatiei deservite.

Art. 67

(1) Instruirea anuala se finalizeaza cu sustinerea unui examen pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice.

(2) Pentru a putea participa la examinarea in urma instruirii anuale, candidatii trebuie sa prezinte fisa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de …………”.

(3) Rezultatele examinarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de examinare periodica intocmit de catre operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.

Art. 68

(1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodica, participantilor declarati „admisi” le sunt eliberate adeverinte, conform modelului din anexa 9.

(2) Adeverinta este valabila timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalatiilor pentru care personalul a fost instruit.

(3) Evidenta adeverintelor eliberate este tinuta de operatorul RSVTI

Art. 69

(1) Personalul care nu se prezinta la examinarile anuale sau care obtine rezultate necorespunzatoare, nu poate deservi instalatia.

(2) Personalul care a intrerupt practicarea efectiva a activitatii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu conditia respectarii prevederilor de la art. 66-68.

Art. 70

Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, este obligat sa poarte adeverinta permanent la locul de munca.