Obligatii manevrant

Extras din PT R1-2010

Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)”

Art. 127  Manevrantul mecanismului de ridicat are urmatoarele obligatii si responsabilitati: a) sa asigure exploatarea mecanismului de ridicat in conformitate cu instructiunile producatorului; b) sa cunoasca mecanismul de ridicat la care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea si sa le aplice intocmai; c) sa nu actioneze mecanismul de ridicat atat timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de securitate; d) sa consemneze in registrul de supraveghere a mecanismului de ridicat toate observatiile privind neconformitatile in functionare ale acestuia.

Art. 128  Manevrantul platformei autoridicatoare are urmatoarele obligatii si responsabilitati: a) sa asigure exploatarea platformei autoridicatoare in conformitate cu instructiunile producatorului; b) sa cunoasca platforma autoridicatoare pe care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea, pe care sa le aplice intocmai; c) sa ia in primire si sa predea platforma autoridicatoare prin consemnare in registrul de supraveghere; daca platforma autoridicatoare prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, o opreste din functiune si anunta RSVTI; d) sa instaleze platforma autoridicatoare numai pe un teren corespunzator (bine compactat, orizontal); la platforma autoridicatoare pentru care se prevede calarea, sa se execute aceasta operatie in mod corespunzator; e) sa verifice ungerea pieselor supuse frecarii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului din bateriile de acumulatoare si functionarea componentelor de securitate; f) sa verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tractiune si a cablurilor electrice; g) sa verifice existenta legaturii electrice la masinile de protectie impotriva tensiunilor de atingere; h) sa verifice functionarea masinilor de semnalizare si iluminat; i) sa interzica accesul pe platforma autoridicatoare a persoanelor care nu au legatura cu locul de munca; j) sa nu manevreze sarcini mai mari decat sarcina nominala a platformei autoridicatoare; k) sa deconecteze intreruptorul general si sa aduca in pozitia „zero” toate comenzile, in cazul intreruperii accidentale a curentului electric de alimentare; l) sa opreasca din functiune platforma autoridicatoare daca se aud zgomote anormale, daca franele sau componentele de securitate nu actioneaza corespunzator sau cand constata orice alt defect care poate periclita siguranta in functionare; m) sa opreasca functionarea platformei autoridicatoare care lucreaza in aer liber atunci cand vantul depaseste limita pans la care functionarea acesteia este permisa; n) dupa terminarea lucrului, platforma autoridicatoare trebuie adusa in pozitia de stationare si se deconecteaza de la intreruptorul principal; o) sa consemneze in registrul de supraveghere a platformei autoridicatoare toate observatiile privind deficientele in functionare ale acesteia; p) sa nu actioneze platforma autoridicatoare atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.

Art. 129  Manevrantul elevatorului pentru vehicule are urmatoarele obligatii  si responsabilitati: a) sa asigure exploatarea elevatorului in conformitate cu instructiunile producatorului; b) sa cunoasca elevatorul cu care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care sa le aplice intocmai; c) sa ia in primire si sa predea elevatorul prin consemnare in registrul de supraveghere; daca elevatorul prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, il opreste din functiune si anunta RSVTI; d) sa verifice daca mecanismul de ridicare/coborare al elevatorului functioneazt in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate; e) sa verifice partile componente ale elevatorului, componentele de securitate  si indeosebi limitatoarele de cursa; f) sa nu manevreze elevatorul atunci cand constata ca greutatea vehiculului depaseste valoarea sarcinii nominale a elevatorului; g) sa cunoasca procedura de coborare manuala a bratelor elevatorului in caz de necesitate; h) dupa ce a fost coborat, vehiculul trebuie sa fie indepartat din raza de actiune a elevatorului; i) la terminarea lucrului, elevatorul trebuie scos de sub tensiune prin intermediul intreruptorului principal, iar caruciorul ridicator trebuie condus in pozitia minima inferioara; j) sa consemneze in registrul de supraveghere a elevatorului toate observatiile privind deficientele in functionare ale acestuia; k) sa nu actioneze elevatorul atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.